GAPA 2023 – Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu organizuje Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne – GAPA 2023. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która kończy się 19 maja 2023 r. uroczystą Galą w Teatrze.

gapa-ok-2-1024x866-1024x866-1024x866

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu w dniach 15 – 17 maja 2023 r. organizuje Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne – GAPA 2023. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która trwa 3 dni i kończy się uroczystą galą 19 maja 2023 r. z udziałem laureatów trzech kategorii artystycznych: Muzyka, Plastyka oraz Taniec.

Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów–amatorów z naszego regionu.

W prezentacjach biorą udział zespoły i wykonawcy indywidualni, działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie uczestniczą zawodowi wykonawcy i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi.

Zmagania w poszczególnych kategoriach ocenia kompetentne jury, które przyznaje Złote i Srebrne Gapy oraz Grand Prix w postaci nagród pieniężnych.

Grand Prix konfrontacji tanecznych 500 zł

Grand Prix konfrontacji muzycznych 500 zł

Grand Prix konfrontacji plastycznych 300 zł 

Warunkiem uczestnictwa w GAPIE jest spełnienie wymogów określonych w regulaminach poszczególnych dziedzin artystycznych, które są dostępne wraz z kartami zgłoszeń oraz z oświadczeniami o odpowiedzialności za zespół u dołu strony.

Wymagane materiały należy dostarczyć do dnia 28 kwietnia b.r. (decyduje data stempla pocztowego).

Przeglądy konkursowe w tym roku zaplanowano następująco:

· 15 maja – prezentacje taneczne
· 16-17 maja – prezentacje muzyczne
· 19 maja, godz. 10.00 – Koncert Galowy GAPA 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału!

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

Ilona Mroczkowska, Ewelina Dąbrowska; tel. (56) 69 68 921
Marianna Gitner – Sawistowska; tel. (56) 69 68 906

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz
www.teatr.grudziadz.pl – konkursgapackt@gmail.com

Wicedyrektor Centrum Kultury Teatr

DOKUMENTY DO POBRANIA
· Regulamin ogólny

· Oświadczenie 2023
· Regulamin muzyka

· Regulamin plastyka
· Regulamin taniec
· Karta zgłoszenia muzyka
· Karta zgłoszenia taniec