Miejsce pracy – Klub Akcent

Zakres czynności wynikający ze stanowiska:
m.in.:

– prace remontowo-naprawcze
– obsługa imprez
– sprzedaż biletów na imprezy

Miejsce pracy – Klub Akcent ul. Wybickiego 38/40 w Grudziądzu

Praca głównie w godzinach 13.oo-21.oo

Aplikacje należy dostarczyć do Klubu Akcent ul. Wybickiego 38/40, 86-300 Grudziądz

Aplikacje przyjmowane będą do piątku 16 listopada 2018 r.

W CV konieczne jest umieszczenie klauzuli o przetwarzaniu danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Przesłane aplikacje przechowywane będą prze okres 2 miesięcy licząc od daty zakończenia przyjmowania aplikacji tj. do 28 listopada 2018 r. Po tym okresie aplikacje zostaną usunięte.