GAPA 2021 – Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu organizuje Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne – GAPA 2021. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która kończy się 21 maja 2021 r. podaniem listy laureatów dwóch kategorii artystycznych:  Muzyka oraz Plastyka.

WYNIKI PLASTYKA:

Pl-net-a-1Pl-net-b-1Pl-net-c-1Pl-net-D-1

PROT-RYSIGRAF-14-20-1PROT-MALA7-13-1PROT-MAL14-20-1PROT-GPRIX-1

WYNIKI MUZYKA:

muzyka-nat1-1muzyka-na2-1muzyka-na3-1muzyka-na4-1
muzyka-nat1-1

muzyka-na4-1

muzyka-na5-1

muzyka-na6-1

Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów–amatorów z naszego regionu.

 

 

 

 

W prezentacjach biorą udział zespoły i wykonawcy indywidualni, działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie uczestniczą zawodowi wykonawcy  i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi.

Zmagania w poszczególnych kategoriach ocenia kompetentne jury, które przyznaje Złote i Srebrne Gapy oraz Grand Prix w postaci nagród pieniężnych. Warunkiem uczestnictwa w GAPIE jest spełnienie wymogów określonych w regulaminach poszczególnych dziedzin artystycznych, które są dostępne wraz z kartami zgłoszeń oraz z oświadczeniami o odpowiedzialności za zespół na stronie internetowej Centrum Kultury Teatr – www.teatr.grudziadz.pl

Od 21 maja br. czynna będzie w Teatrze wystawa pokonkursowa prezentująca wybrane prace biorące udział w kategorii – plastyka.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacje szczegółowe: Ilona Mroczkowska, Szymon Rocławski;

tel. (56) 69 68 901

                       Marianna Gitner – Sawistowska; tel. (56) 69 68 906

 

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz

www.teatr.grudziadz.pl

ilona@teatr.grudziadz.pl

szymon.r@teatr.grudziadz.pl

gapa-ok-2-1024x866

               

muzyka-ilona-1

Wersja PDF[/button

Pl-net-a-1Pl-net-b-1Pl-net-c-1Pl-net-D-1