Kieszeń Sceniczna

 Grudziądzka Kieszeń Sceniczna to impreza organizowana z myślą o amatorskich grupach teatralnych, działających w ośrodkach kultury oraz przy szkołach.

Przez kolejne dni trwania prezentacji jurorzy oceniają aktorów – amatorów w kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne, średnie a także w kategorii kabarety. Grudziądzka kieszeń jest przeglądem o zasięgu regionalnym, której zwieńczeniem jest uroczysta gala z udziałem laureatów.

Kieszeń Sceniczna 2016

Kieszeń Sceniczna 2017