„Modernizacja Klubu Akcent Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu” 

 

W ramach zadania przeprowadzony zostanie remont w Centrum Kultury Teatr, polegający na dostosowaniu Klubu Akcent do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych. 

Remont obejmuje prace budowlane, elektryczne i hydrauliczne.

Celem zadania jest :

– Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa jakości działań kulturalnych prowadzonych przez placówkę i innych działań odbywających się w instytucji,

– Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

– Poprawa infrastruktury zwiększającej dostęp do oferty kulturalnej, poszerzenie jej i podniesienie atrakcyjności.

 

W nieustannie zmieniającym się świecie, ważnym jest ciągłe udoskonalanie oferty, ale też otoczenia w którym nasze propozycje są organizowane. Jednym z priorytetów obok coraz lepszej jakości jest także otwarcie i udogodnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Dzięki dofinansowaniu:
– inwestycja w sprzęt oświetleniowy poprawi odbiór wizualny wydarzeń kulturalnych oraz obniży koszt energii,
– wprowadzenie nowych technologii wzmocni działalność o charakterze ponadregionalnym.

 

Remont potrwa do końca sierpnia.