KONTAKTY:

Centrum Kultury Teatr

tel. (56) 46 234 76

NIP 876-00-13-515
e-mail: teatr@grudziadz.pl

ul. Teatralna 1
86-300 Grudziądz

DYREKTOR
Anna Janosz
dyrektor@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 902

WICEDYREKTOR
Grzegorz Romanowski
wice@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 905

SEKRETARIAT
sekretariat@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 902

PRACOWNIA PLASTYCZNA
Marianna Gitner-Sawistowska
zajęcia plastyczne dla dzieci
i młodzieży, organizacja wystaw, projekty graficzne:
plakaty, programy miesięczne, materiały reklamowe CKT
marianna@teatr.grudziadz.pl
plastyk@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 906

KSIĘGOWOŚĆ
tel. (56) 69 68 903

ADMINISTRACJA
Elżbieta Orłowska
administracja@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 904

STUDIO PRODUKCJI TELEWIZYJNEJ
Piotr Sawistowski
współautor Magazynu Qltura,
przygotowanie materiałów
do telewizji kablowej
studio_akcent@o2.pl

Michał Nowakowski

współautor Magazynu Qltura,
przygotowanie materiałów
do telewizji kablowej
studio_akcent@o2.pl

tel. (56) 47 56 126

Klub Akcent

ul. Wybickiego 38/40
tel. (56) 462-10-24

Anna Granica – kierownik
tel. (56) 462-10-10
e-mail: ania@teatr.grudziadz.pl

Galeria Akcent

Ewa Grzeszczuk
organizacja wystaw
e-mail: ewa_gr@poczta.onet.pl

IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY
(czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

Szymon Rocławski
organizacja imprez masowych, pozyskiwanie sponsorów
szymon.r@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 901

Alicja Celmer
organizacja spektakli teatralnych,
festiwal Grudziądzka Wiosna Teatralna
alicja@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 908

Marcin Łapiński
wynajem powierzchni reklamowej na słupach ogłoszeniowych, organizacja imprez, archiwum,
marcin@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 907

Beata Kastner
rzecznik prasowy, współautor magazynu Qltura, przygotowanie materiałów do telewizji kablowej
rzecznik@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 907

Ilona Mroczkowska
organizacja koncertów oraz imprez zamkniętych
ilona@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 921

Ewelina Dąbrowska
organizacja koncertów oraz imprez zamkniętych, zarządzanie stroną internetową, Facebook
ewelina@teatr.grudziadz.pl
tel. (56) 69 68 921

Zbigniew Kulwicki
produkcja i organizacja przedstawień oraz koncertów dla dzieci i młodzieży
teatr@grudziadz.pl
tel. 501 793 955

DZIAŁ TECHNICZNY

Oświetlenie
Tomasz Rutecki, Tadeusz Zakrzewski

tel. (56) 69 68 902

Nagłośnienie
Tomasz Jabłoński, Bartosz Pierściński

tel. (56) 69 68 902

Inspektor Ochrony Danych:

Pani Małgorzata Smelkowska

Kontakt w sposób:
a) listownie ul. Piłsudskiego 51, 86-300 Grudziądz,
b) elektronicznie pod adresem: m.smelkowska@um.grudziadz.pl
c) telefonicznie: +48 56 4510360 lub 361.