GAPA

Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne GAPA to impreza o zasięgu regionalnym, która trwa 4 dni i kończy się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii. Młodzi ludzie prezentują tu swoje umiejętności w trzech dziedzinach: tańcu, muzyce i plastyce.
Najważniejszy cel GAPY to integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów – amatorów z naszego regionu. Dla wielu uczestników grudziądzkie prezentacje to niepowtarzalna i niejednokrotnie jedyna okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności na scenie. Zmagania w poszczególnych kategoriach ocenia kompetentne jury, które przyznaje Złote i Srebrne Gapy.

GAPA 2019

GAPA 2017

GAPA 2016