GAPA 2019 – Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne

WYNIKI GAPY TANECZNEJ 2019

IMG_3901 (2)

WYNIKI GAPY PLASTYCZNEJ 2019

plastyka 1 plastyka 2 plastyka 3

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW

a b

1

6 7 8 9 10

1a 2 3 4 5 6 7 8 9

gapa

W związku z przedłużeniem terminu nadsyłania zgłoszeń na tegoroczną GAPĘ informujemy, że listę zakwalifikowanych osób i grup opublikujemy 7 maja 2019 r. do godz. 15:00.

Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu w dniach 20 – 24 maja 2019r. organizuje Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne – GAPA 2019. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która trwa 3 dni i kończy się uroczystą galą 24 maja 2019 r. z udziałem laureatów poszczególnych kategorii artystycznych: Taniec, Muzyka, Plastyka.

gapa-ok (2)

Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów–amatorów z naszego regionu.

W prezentacjach biorą udział zespoły i wykonawcy indywidualni, działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie uczestniczą zawodowi wykonawcy i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi.

Zmagania w poszczególnych kategoriach ocenia kompetentne jury, które przyznaje Złote  i Srebrne Gapy oraz Grand Prix w postaci nagród pieniężnych. Warunkiem uczestnictwa w GAPIE jest spełnienie wymogów określonych w regulaminach poszczególnych dziedzin artystycznych, które są dostępne wraz z kartami zgłoszeń oraz z oświadczeniami o odpowiedzialności za zespół na stronie internetowej Centrum Kultury Teatr – www.teatr.grudziadz.pl

Wymagane materiały należy dostarczyć do dnia 25 kwietnia br.

  1. osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury Teatr. ul. Teatralna 1, Impresariat,
  2. korespondencyjnie;

–  pocztą tradycyjną na adres: Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna, 86-300 Grudziądz z dopiskiem ZGŁOSZENIE -GAPA-„NAZWA KATEGORII”

– pocztą elektroniczną na adres: ilona@teatr.grudziadz.pl

Przeglądy konkursowe w tym roku zaplanowano następująco:

  • 20 maja, godz. 9.00 – prezentacje taneczne
  • 21 i 22 maja, godz. 9.00 – prezentacje muzyczne
  • 24 maja, godz. 10.00 – Koncert Galowy GAPA 2019

                Od 20 maja br. czynna będzie w Teatrze wystawa pokonkursowa prezentująca wybrane prace biorące udział w kategorii – plastyka.

UWAGA !!!! na laureatów w poszczególnych kategoriach czekają atrakcyjne nagrody:

MUZYKA
*
Złota i Srebrna GAPA dla każdej grupy wiekowej
* Grand Prix konfrontacji w wysokości 300 zł.

TANIEC
*
Złota i Srebrna GAPA dla każdej grupy wiekowej
* Grand Prix w wysokości 500 zł,

      PLASTYKA
*
Złota i Srebrna GAPA dla każdej grupy wiekowej
* Grand Prix w wysokości 300 zł.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Temat tegorocznej GAPY Plastycznej:

„ŚWIAT, KTÓRY ZNAM I WIDZĘ”

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacje szczegółowe: Ilona Mroczkowska, Szymon Rocławski; tel. (56) 69 68 901

                                                 Marianna Gitner – Sawistowska; tel. (56) 69 68 906

 

PLASTYKA

Przeniesienie praw autorskich

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin PLASTYKA cz.1

Regulamin PLASTYKA cz.2

MUZYKA

Regulamin MUZYKA

Karta zgłoszenia MUZYKA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

TANIEC

Regulamin TANIEC

Karta zgłoszenia TANIEC

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenie

OGÓLNE

regulamin_ogolny2019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych