Ochrona danych osobowych

Informujemy, że od dnia 25.05.2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W związku z powyższym  informujemy o zasadach przetwarzania przez naszą instytucję danych  osobowych, a także przysługujących Państwu prawach..

1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 86-300 Grudziądz, tel.: +48 (56) 45 10 471, teatr.grudziadz.pl dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: m.smelkowska@um.grudziadz.pl

2. Celem zbierania danych jest wysyłka aktualnych informacji dotyczących oferty kulturalnej Centrum Kultury Teatr, oraz poszczególnych zajęć ruchu amatorskiego.

3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane do czasu o rezygnacji z otrzymywania newslettera lub do momentu rezygnacji z otrzymywania korespondencji drogą tradycyjną a w przypadku uczestniczenia w zajęciach pracowni plastycznej i zajęć teatralnych do momentu deklaracji potwierdzającej rezygnację

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH Z ZAKRESU WIZERUNKU ZA POMOCĄ MONITORINGU WIZYJNEGO