Ładowanie Wydarzenia

« Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka

17 grudnia 2022 (sobota) godz. 11:00

311987413_6133615760001906_6545243231478028728_n

W związku ze zmianami organizacyjnymi została wyznaczona nowa data przesłuchań w ramach I etapu konkursu wokalnego
im. Stanisława Jopka na 17.12.2022 r. godzina 11:00.

Organizator: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”
Współorganizacja: Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie ogłasza III Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka. Ideą konkursu jest upowszechnianie utworów zespołu „Mazowsze” oraz przybliżenie sylwetki patrona.

Stanisław Jopek, tenor i wieloletni członek chóru Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” był postacią nietuzinkową. Nie tylko ze względu na piękną barwę głosu – tenor o barytonowym zabarwieniu, ale również z powodu drogi, którą pokonał, aby stać się pierwszym solistą największego polskiego zespołu folklorystycznego. Urodził się i wychowywał we Lwowie, a po repatriacji mieszkał w Kościerzycach na Dolnym Śląsku. Stamtąd poprzez zespół Skolimów trafił do „Mazowsza” i został w zespole aż do końca życia, śpiewając i występując na scenie. Śpiewał w trzydziestu sześciu językach. Kochał scenę, a jego kunszt wykonawczy na całym świecie wzbudzał zachwyt, uwielbienie i podziw. Nazwanie organizowanego przez „Mazowsze” konkursu wokalnego imieniem solisty – Stanisława Jopka, było dla organizatorów oczywiste i naturalne.


I ETAP KONKURSU
REJESTRACJA


konkurs jopka

 

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka

Słownik terminów użytych w Regulaminie:
• Organizator – Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.
• Konkurs – oznacza III Edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.
• Partner Lokalny – podmiot, który przeprowadza eliminacje I Etapu Konkursu
• Partner Regionalny – podmiot, który przeprowadza przesłuchania II Etapu Konkursu
• Regulamin – Regulamin Konkursu.
• Uczestnik – oznacza osobę, która zgłosiła swój udział w Konkursie zgodnie z Regulaminem.
• Jury I Etapu – Jury powołane przez Partnera Lokalnego oraz Organizatora zgodnie z Regulaminem, w celu oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
• Jury II Etapu – Jury powołane przez Partnera Regionalnego oraz Organizatora zgodnie z Regulaminem, w celu oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
• Jury III Etapu – Jury powołane przez Organizatora zgodnie z Regulaminem, w celu oceny występów Uczestników w ramach Konkursu.
• Lista utworów – lista utworów z repertuaru PZLPiT „MAZOWSZE”, wytypowanych do wyboru dla uczestników w poszczególnych etapach Konkursu.
• Dyrektor Artystyczny Konkursu – Dyrektor PZLPiT „Mazowsze”.
• Biuro Konkursowe – wyznaczeni przez Organizatora pracownicy PZLPiT „Mazowsze”.
• Strona internetowa Konkursu – strona Organizatora www.mazowsze.waw.pl zakładka Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka.

§ 1
Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Karolinie.
2. Konkurs organizowany jest przy współpracy z 49. Partnerami Lokalnymi, w tym 8. Partnerami Makroregionalnymi, wybranymi spośród Partnerów Lokalnych przed II etapem Konkursu.
3. Dyrektorem Artystycznym Konkursu jest Dyrektor PZLPiT „Mazowsze” Pan Jacek Boniecki.

§ 2
Przedmiot Konkursu
Przedmiotem Konkursu jest solowe wykonanie utworów wokalnych z repertuaru PZLPiT „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, w oryginalnych tonacjach i z oryginalnym tekstem oraz oryginalnymi liniami melodycznymi znajdujących się na stronie internetowej Konkursu.

§ 3
Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełnią poniższe warunki:
a. we właściwym terminie skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
b. w roku rozpoczęcia III edycji Konkursu, to jest w roku 2022, ukończą 8 lat
c. nie są laureatami pierwszej nagrody w Finale poprzednich edycji Konkursu w kategorii do której zgłaszają swój udział
2. Uczestnicy Konkursu kwalifikowani są w sposób następujący:
a. I Kategoria wiekowa: 8 lat – 13 lat
b. II Kategoria wiekowa: 14 lat – 19 lat
c. III Kategoria wiekowa: 20 lat – 25 lat
d. IV Kategoria wiekowa: 26 lat +
które to kategorie obowiązują Uczestnika do końca trwania Konkursu, tj. również w roku 2023.
3. Wiek Uczestnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia w momencie wysłania zgłoszenia.
a. Uczestnik po przydzieleniu do kategorii wiekowej pozostanie w tejże do zakończenia konkursu, tj.: konkursu finałowego i ogłoszenia wyników.
4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie wypełnionej karty zgłoszeń w postaci formularza elektronicznego, znajdującego się na stronie internetowej Konkursu.
5. W Konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele Polonii mieszkający poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym eliminacje dla Polonii odbywają się w formule online.
6. Warunkiem uczestnictwa przedstawicieli Polonii w Konkursie jest wypełnienie postanowień określonych w punktach 1-4 niniejszego paragrafu oraz przesłanie w wyznaczonym terminie linku do nagrania audiowizualnego dwóch utworów w wykonaniu Uczestnika, na adres: konkurs.jopek@mazowsze.waw.pl
7. Przesłane nagrania audiowizualne powinny spełniać poniższe wymagania techniczne:
a. kamera ustawiona przodem do Uczestnika, ukazując całą sylwetkę,
b. każdy z utworów wykonany w całości i bez przerwy,
c. nagranie nadesłane w formie linku do serwisu internetowego (YouTube, Vimeo, Dailymotion itp.) bądź udostępnione przez internetową platformę (WeTransfer, Dropbox itp.).
8. Spośród przesłanych nagrań Jury powołane przez Organizatora wyłoni uczestników, którzy bezpośrednio zakwalifikują się do III Etapu.
9. Termin wysyłania zgłoszeń dla Uczestników z zagranicy mija dnia 31 marca 2023 r.
10. Do dnia 30 kwietnia 2023 r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do III Etapu Konkursu.
11. III Etap Konkursu odbywa się w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie i wymaga osobistego stawiennictwa. Nie stawienie się na eliminacje równoznaczne jest z rezygnacją Uczestnika z Konkursu.
INFORMACJE ZAWARTE W PUNKTACH OD 5 DO 11 DOTYCZĄ UCZESTNIKÓW MIESZKAJĄCYCH NA STAŁE POZA GRANICAMI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIE

§ 4
Jury
1. Jury I Etapu Konkursu powołuje Partner Lokalny spośród przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego. Jury decyzją Organizatora może zostać uzupełnione przez przedstawicieli PZLPiT „Mazowsze”.
2. Jury II Etapu Konkursu powołuje Partner Makroregionalny spośród przedstawicieli lokalnego środowiska artystycznego. Jury decyzją Organizatora może zostać uzupełnione przez przedstawicieli PZLPiT „Mazowsze”.
3. Jury III Etapu Konkursu powołuje Organizator.
4. Jury oceniające nagrania audiowizualne przesłane przez Uczestników z zagranicy powołuje Organizator.
5. Członkiem Jury nie może być przedstawiciel sponsorów Konkursu ani opiekun, nauczyciel, czy rodzic Uczestnika zgłoszonego do Konkursu.
6. Wszelkie werdykty ogłoszone przez Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

§ 5
Przebieg Konkursu
1. I Etap – przesłuchania w miejscach wskazanych przez Partnerów Lokalnych od 1 października 2022r. do 31 stycznia 2023 r.
2. II Etap – przesłuchania w miejscach wskazanych przez Partnerów Makroregionalnych od 15 lutego do 30 kwietnia 2023 r.
3. Szczegółowy harmonogram przesłuchań I oraz II Etapu dostępny będzie na stronie internetowej Konkursu.
4. III Etap – przesłuchania w siedzibie PZLPiT „Mazowsze” w Karolinie odbędą się 11 i 12 października 2023 r.
5. Próba generalna i Gala Finałowa z udziałem laureatów Konkursu oraz Chóru, Orkiestry i Baletu PZLPiT „Mazowsze” odbędą się 13 i 14 października 2023 r.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dat wymienionych w punktach 4 i 5 niniejszego paragrafu.

§ 6
Etapy konkursu
A – Etap I
1. I Etap Konkursu odbędzie się w 49 miejscowościach w Polsce, w miejscu i terminie podanym przez Partnerów Lokalnych.
2. Na potrzeby I Etapu Konkursu Uczestnicy obowiązkowo przygotowują dwa utwory wybrane z listy utworów, znajdującej się na stronie internetowej Konkursu.
Brak przygotowanych dwóch utworów dyskwalifikuje Uczestnika z udziału w Konkursie.
3. Uczestnicy wykonują przed Jury utwory z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół albo nagranie podkładu muzycznego na płycie CD, a także na innych nośnikach) lub a capella. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia Uczestnicy zobowiązani są podać na karcie zgłoszeń.
4. Z dwóch przygotowanych utworów Jury wyznacza jeden do wykonania podczas przesłuchań. Jury ma prawo poprosić o wykonanie również drugiego utworu.
5. Podczas I Etapu Konkursu Jury wybiera uczestników i kwalifikuje do II Etapu Konkursu.
6. Werdykt Jury zostanie ogłoszony po zakończeniu przesłuchań w tym samym dniu i miejscu oraz opublikowany na stronie internetowej Konkursu.
7. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w I Etapie Konkursu w całości ponosi Uczestnik.
8. Organizator nie zapewnia akompaniamentu w I Etapie Konkursu .

B – Etap II
1. II Etap Konkursu odbędzie się w 8 miejscowościach w Polsce, w miejscu i terminie podanym przez Partnerów Makroregionalnych.
2. Z Listy utworów – uczestnicy wybiorą i przygotują trzy utwory .
3. Jury decyduje, który z przygotowanych utworów wykona Uczestnik
4. W II Etapie Konkursu Uczestnicy wykonują przed Jury utwór z własnym akompaniamentem (muzyk, zespół albo nagranie podkładu muzycznego na płycie CD, a także na innych nośnikach) lub a capella. Informacje dotyczące akompaniamentu oraz potrzebnego nagłośnienia Uczestnicy zobowiązani są podać Partnerowi Makroregionalnemu.
5. Jury ma prawo poprosić dodatkowo o wykonanie innych przygotowanych utworów.
6. Werdykt Jury zostanie ogłoszony po zakończeniu przesłuchań oraz zostanie opublikowany na stronie internetowej Konkursu.
7. Koszty podróży, zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem w II Etapie Konkursu w całości ponosi Uczestnik.
8. Organizator nie zapewnia akompaniamentu w II Etapie Konkursu.

C – Etap III
1. W III Etapie biorą udział Uczestnicy zakwalifikowani przez Jury Etapu II w ośmiu Makroregionach oraz przedstawiciele Polonii zakwalifikowani na podstawie przesłanych nagrań audiowizualnych z zagranicy.
2. III Etap Konkursu składa się z otwartych dla publiczności przesłuchań konkursowych, które odbędą się 11 i 12 października 2023 r. oraz próby generalnej 13 października i Koncertu Galowego 14 października 2023
3. Podczas przesłuchań Uczestnikom akompaniuje pianista zaangażowany przez Organizatora.
4. Każdy z Uczestników III Etapu Konkursu ma prawo do próby z akompaniatorem według przygotowanego przez Organizatora rozkładu.
5. Po przesłuchaniu Uczestników Jury wyłoni laureatów Konkursu i przyzna nagrody zgodnie z Regulaminem. Jury może przyznać Uczestnikom także wyróżnienia oraz nagrody specjalne.
6. O kolejności przyznanych miejsc w Konkursie oraz nagrodach dodatkowych Uczestnik dowiaduje się podczas Koncertu Galowego.
7. Laureaci poszczególnych kategorii wiekowych mają obowiązek uczestniczyć w Ceremonii Przyznania Nagród oraz w Koncercie Galowym, w kostiumach scenicznych zespołu „Mazowsze” wyznaczonych przez Organizatora.
8. Jury ma prawo zakwalifikować do Koncertu Galowego inną liczbę uczestników (niż tylko zwycięzców poszczególnych kategorii).
9. Uczestnikom, a także opiekunom niepełnoletnich Uczestników Organizator zapewnia zakwaterowanie oraz wyżywienie. W pozostałym zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za Uczestników i nie jest zobowiązany do udzielenia Uczestnikom innego wsparcia finansowego.
10. Uczestnicy mają obowiązek posiadać ubezpieczenie chorobowe i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 7
Nagrody
1. Organizator ustanawia Nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu, w każdej kategorii wiekowej, w wysokości:
a) I Nagroda – 10 000 zł brutto
b) II Nagroda – 7 000 zł brutto
c) III Nagroda – 5 000 zł brutto
a także jedną Nagrodę Publiczności w wysokości 5 000 zł brutto
2. Nagrody pieniężne są wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator Konkursu może zaprosić Uczestnika Konkursu na trzymiesięczny staż w chórze PZLPiT „Mazowsze”, z możliwością późniejszego zatrudnienia.
4. Partnerzy Makroregionalni, Partnerzy Lokalni, Sponsorzy lub też inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe w porozumieniu z Organizatorem.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ufundowane, obiecane lub w inny sposób ustanowione nagrody pozaregulaminowe.

§ 8
Nieodpłatne wykonywanie obowiązków i przeniesienie praw
1. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do wykonywania wszelkich związanych z Konkursem obowiązków, nałożonych zgodnie z Regulaminem, nieodpłatnie. Laureaci III Etapu Konkursu zobowiązują się do nieodpłatnego występu podczas Koncertu Galowego.
2. Uczestnicy, przystępując do Konkursu, przenoszą na Organizatora prawa, związane z prezentacją artystyczną podczas wszystkich Etapów Konkursu oraz przenoszą na Organizatora, bez wynagrodzenia, możność rozporządzania tymi prawami na wszelkich polach eksploatacji, w całości i we fragmentach, w dowolnym celu i zestawieniu i bez ograniczeń terytorialnych, a w szczególności:
a. w zakresie utrwalania artystycznych prezentacji oraz zwielokrotniania egzemplarzy artystycznego wykonania wszelkimi dostępnymi technikami,
b. w zakresie wprowadzania we wszystkich możliwych formach do obrotu egzemplarzy i nośników, w tym do sprzedaży, użyczania oraz najmu egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono,
c. do rozpowszechniania artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym do nagrania i rozpowszechniania, również odpłatnego, występów konkursowych w Internecie (w tym na portalach społecznościowych), radiu i telewizji.
3. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie, rejestrację telewizyjną i filmowanie występów, w tym własnego wizerunku, oraz na publikację wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów, w określony przez Organizatora sposób, w szczególności na ich publikację w mediach oraz w Internecie, w tym na stronach internetowych Organizatora.

§ 9
Sponsorzy i patroni medialni
1. Konkurs jest popularyzowany przez Organizatora, Partnerów Lokalnych, Partnerów Makroregionalnych oraz Patronów Medialnych.
2. Sponsorzy mają prawo do przyznania swoich nagród i wyróżnień poza Regulaminem, po uzgodnieniu z Organizatorem.

§ 10
Ochrona danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy:
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie, z siedzibą w Otrębusach (05-805) przy ul. Świerkowej 2, zwany dalej także Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu.
2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można skontaktować się z Administratorem pocztą elektroniczną, e-mail: iod@mazowsze.waw.pl
3. Dane osobowe uczestników Konkursu przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia Konkursu oraz przekazania nagród laureatom art. 6 ust. 1 lit. A, tj. zgoda informacja i promocja poprzez podawanie na stronie internetowej danych osobowych laureatów konkursu art. 6 ust. 1 lit f. RODO przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
b. informacji i promocji, poprzez publikowanie występów na stronach internetowych, portalach społecznościowych i w mediach art. 6 ust. 1 lit. A tj. zgoda
archiwalne/dowodowe art. 6 ust. 1 lit f. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
c. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, art. 6 ust. 1 lit f. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później. W przypadku danych osobowych uzyskanych na podstawie art. 6 ust 1. lit. A, tj. zgody uczestników Konkursu dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia, ograniczenia zgody lub innych działań ze strony uczestników Konkursu, ograniczających zgodę lub do momentu wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród.
5. Dane osobowe będą udostępniane Partnerom Regionalnym wyszczególnionym na stronie internetowej Konkursu oraz mogą zostać udostępnione Sponsorom i partnerom medialnym, których lista załączona zostanie na stronie internetowej Konkursu.
6. Uczestnik Konkursu posiada prawo do żądania od Administratora:
a. dostępu do swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
f. przenoszenia danych,
g. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jednakże uniemożliwi dalsze uczestniczenie w konkursie,
h. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w przypadku profilowania. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pod adresem: iod@mazowsze.waw.pl
7. Dane osobowe uczestników Konkursu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez Organizatora
i opublikowania na stronie internetowej Konkursu.
2. Organizator w razie wystąpienia przeszkód z przyczyn od niego niezależnych, zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, w tym do zmiany terminów i miejsc, w których przeprowadzany jest Konkurs. Równocześnie Organizator zobowiązuje się do powiadomienia Uczestników o wszelkich dokonanych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez ogłoszenie dokonane na stronach internetowych Organizatora lub w jakikolwiek inny sposób.
3. Organizator nie odpowiada za szkody na osobie lub mieniu, a także za krzywdy powstałe u Uczestników Konkursu w związku z przeprowadzeniem Konkursu, za wyłączeniem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora lub osób, za które ponosi odpowiedzialność.
4. Niniejszy Regulamin, wszelkie zawarte w nim prawa i obowiązki Uczestników odnoszą się wyłącznie do III Edycji Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka.
5. Do Konkursu zastosowanie ma prawo polskie z wyłączeniem jakiegokolwiek prawa obcego. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikami i Organizatorem rozstrzygane będą na drodze polubownej, a jeżeli to nie będzie możliwe, przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora, z wyłączeniem jurysdykcji sądów jakiegokolwiek innego państwa trzeciego.

 

Szczegóły

Data:
17 grudnia 2022 (sobota)
Czas:
11:00
Wydarzenie Kategoria:

Miejsce

Teatr
Teatralna, 1
Grudziądz, 86-300 Polska
Telefon:
56 46 234 76
Strona internetowa:
www.teatr.grudziadz.pl

Organizator

CK Teatr w Grudziądzu
Telefon:
56 46 234 76
Email:
oliwia@teatr.grudziadz.pl
Strona internetowa:
www.teatr.grudziadz.pl