Ładowanie Wydarzenia

« Wydarzenia

KONCERT MUZYKI BAROKOWEJ

4 października godz. 19:30

| wstęp wolny

Soliści:
Barbara Tritt – sopran
Karol Bartosiński – kontratenor
Damian Suchożebrski- bas

Chór Alla camera
Baroque Collegium Musicum w składzie:

Jolanta Sosnowska – skrzypce barokowe
Radosław Koper – altówka, skrzypce barokowe
Anna Mikołajczak – altówka barokowa
Weronika Kulpa- wiolonczela barokowa
Krzysztof Sokołowski – kontrabas barokowy, violone, viola da gamba
Rafael Gabriel Przybyła – obój barokowy, obój d’amore, obój da caccia, flety
Gabriela Pietraszewska-Bryła – obój barokowy
Paweł Hulisz – trąbka barokowa
Paweł Szewczyk – kotły historyczne, bębny
Paulina Tkaczyk – klawesyn
Dariusz Hajdukiewicz – truhenorgel, organy – kierownictwo artystyczne

Mateusz Iwanowski – dyrygent

Chór Alla camera powstał w styczniu 1987 roku. zJest chórem mieszanym, w którym śpiewają uczniowie grudziądzkich szkół średnich, studenci, oraz osoby pracujące. Pomysłodawcą i założycielką chóru była Anna Janosz – wieloletni dyrygent zespołu. Opiekę nad chórem sprawuje Centrum Kultury Teatr, a także Urząd Miejski w Grudziądzu. Alla camera od początku swego istnienia do dnia dzisiejszego nieprzerwanie czynnie uczestniczy w życiu kulturalnym swojego miasta i regionu. Jest pomysłodawcą i gospodarzem koncertów, które na stałe weszły w kalendarz kulturalny Grudziądza, m. in.: Koncertu Noworocznego, Koncertu Wielkopostnego, czy Wieczoru Kolęd. Chór uczestniczy również w konkursach i festiwalach w kraju i za granicą. Koncertował m. in.: we Francji, Hiszpanii, Włoszech czy Chorwacji. W repertuarze zespołu znajduje się wiele utworów polskiej i zagranicznej muzyki chóralnej. Wychodząc od muzyki sakralnej a cappella, dzieła kantatowo – oratoryjne, poprzez artystyczne opracowania pieśni ludowych, utwory jazzowe, gospel, po opracowania utworów rozrywkowych.

Od stycznia 2014 roku dyrygentem chóru jest Mateusz Iwanowski, długoletni chórzysta, absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego i Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Mateusz Iwanowski – absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Akademii Muzycznej w Poznaniu – stypendysta artystyczny tej że uczelni. W styczniu 2014 roku został I dyrygentem grudziądzkiego chóru mieszanego Alla camera, działającego przy Centrum Kultury Teatr. Od tego roku koncertuje z zespołem w Grudziądzu, w kraju, jak i poza jego granicami. Z chórem Alla camera uczestniczył w wielu festiwalach i konkursach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej m. in.: Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza, Międzynarodowym Konkursie Chóralnym „O złotą wstęgę Solczy” (srebrna wstęga) na Litwie, Międzynarodowych Praskich Letnich Spotkaniach Chóralnych w czeskiej Pradze, czy Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Markowicach. Koncertował w wielu państwach europejskich, jak na przykład: Litwa, Włochy, Czechy, Chorwacja.

Jest pomysłodawcą koncertu bożonarodzeniowego w Bazylice p. w. św. Mikołaja Biskupa pt.: „Wieczór Kolęd”, który od 2015 r. na stałe zapisał się w kalendarzu kulturalnym Grudziądza i odbywa się zawsze w Święto Bożego Narodzenia.

W latach 2017-2018 prowadził Chór Mieszczan Gdańskich, działający przy Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Pod jego dyrekcją chór wystąpił w wielu wydarzeniach kulturalnych na terenie Trójmiasta. Wiosną 2019 roku uczestniczył w kursie mistrzowskim prowadzonym przez wybitnego baskijskiego kompozytora Javiera Busto. W marcu tego samego roku rozpoczął przewód doktorski w dziedzinie dyrygentury.

Program Koncertu Muzyki Dawnej
4.10.2020 r.

Bazylika Mniejsza p. w. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu

Muzyka na śmierć Królowej Marii II Stuart – Henry Purcell (1659-1695)

1. March

2. Man that is born of a woman

Man that is born of a woman hath but a short time to live, and is full of misery. He cometh up, and is cut down like a flower; he fleeth as it were a shadow, and ne’er continueth in one stay.

Mężczyzna zrodzony z kobiety, niewiele ma czasu. Pełen jest nędzy. Wstaje i ścięty jest jak kwiat. Ucieka będąc jak cień, nie trwając nigdzie.

3. Canzona

4. In the midst of life

In the midst of life we are in death: of whom may we seek for succour, but of thee, O Lord, who for our sins art justly displeased? Yet, O Lord, O Lord most mighty, O holy and most merciful Saviour, deliver us not into the bitter pains of eternal death.

Umieramy w środku życia, u kogo mamy szukać pomocy o Panie, niezadowolony z naszych grzechów? Lecz Panie, Panie potężny, Święty i najlitościwszy Zbawicielu, nie wystawiaj nas na gorycz wiecznej śmierci.

5. Canzona

6. Thou knowest, Lord

Thou knowest, Lord, the secrets of our hearts; shut not thy merciful ears unto our prayers; but spare us, Lord most holy, O God most mighty. O holy and most merciful Saviour, thou most worthy Judge eternal, suffer us not, at our last hour, for any pains of death, to fall from thee. Amen.

Znasz Panie tajemnice naszych serc, nie zamykaj swych miłosiernych uszu na nasze modlitwy, lecz daruj nam, Panie najświętszy, o Boże potężny. O, święty i najmiłosierniejszy Zbawicielu, najświętszy Sędzio wieczny, nie pozwól nam cierpieć w ostatniej godzinie, by nie spadły na nas żadne bóle śmierci. Amen.
7. March
Oda na urodziny Królowej Marii II Stuart – Henry Purcell (1659-1695)

1. Overture

2. Come, Ye Sons of Art, come away

Come, come, ye Sons of Art, come, come away, Tune all your voices and instruments play, To celebrate this triumphant day.

Chodźcie, chodźcie synowie sztuki, dostrójcie swe głosy i instrumenty, by uczcić ten triumfalny dzień.

3. Sound the Trumpet

Sound the trumpet till around. You make the listening shores rebound; On the sprightly hautboy play. All the instruments of joy. That skilful numbers can employ. To celebrate the glories of this day.

Dookoła trąby dźwięk. Ty sprawiasz, że od brzegu odbijają się melodie; rześkiej gry na oboju. Wszystkie instrumenty radości i cała ich liczba umiejętnie wykorzystana, aby uczcić chwałę tego dnia.

4. Come, Ye Sons of Art, come away

Come, come, ye Sons of Art, come, come away, Tune all your voices and instruments play, To celebrate this triumphant day.

Chodźcie, chodźcie synowie sztuki, dostrójcie swe głosy i instrumenty, by uczcić ten triumfalny dzień.

5. Strike the viol

Strike the viol, touch the lute, wake the harp, inspire the flute. Sing your patroness’ praiseIn cheerful and harmonious lays.

Uderz w skrzypce, dotnij lutni, obudź harfę, zainspiruj flet. Zaśpiewaj pochwałę swojej patronce
wesoło i harmonijnie.

6. The day that such a blessing

The day that such a blessing gave. No common festival should be. What it justly seem to crave.
Grant, oh grant, and let it have the honour of a jubilee.

Dzień, który dał to błogosławieństwo nie powinien być pospolitym świętem. To, czego słusznie pragnie się to ustanowienie go honorowym jubileuszem.

7. Bid the Virtues

Bid the Virtues, bid the Graces. To the sacred shrine repair. Round the altar take their places,
Blessings with returns of pray’r. Their great defender’s care, while Maria’s royal zeal.
Best instructs  you how to pray. Hourly from her own conversing with the Eternal Throne.

Licytujcie Cnoty, licytujcie Łaski. Do naprawy świętego sanktuarium. Wokół ołtarza odbywają się,
błogosławieństwa oraz modlitwy.
Opieka wielkiego obrońcy, podczas gdy Maria z zapałem najlepiej instruuje cię jak modlić się
co godzinę od tej rozmowy z Tronem Wiecznym.

8. These, are the sacred charms

These are the sacred charms that shield Her daring hero in the field; Thus she supports his righteous cause. Thus to his aid immortal pow’r she draws.

To są święte uroki, które chronią Jej odważnego bohatera w polu; W ten sposób popiera jego prawą sprawę, a w ten sposób czerpie z jego pomocy nieśmiertelną moc.

9. See Nature, rejoicing

See Nature, rejoicing, has shown us the way, With innocent revels to welcome the day.
The tuneful grove, and talking rill. The laughing vale, replying hill, With charming harmony unite, The happy season to invite. Thus Nature, rejoicing, has shown us the way, With innocent revels to welcome the day. What the Graces require and the Muses inspire It at once our delight and our duty to pay.

Widzisz Natura, radując się, wskazała nam drogę. Z niewinnymi hulankami na powitanie dnia.
Melodyjny gaj i wymowny szum. Roześmiana dolina, odpowiadające wzgórze, z czarującą harmonią łączcie się. Witając szczęśliwą porę. W ten sposób Natura wskazała nam drogę.
Z niewinnymi hulankami na powitanie dnia. Czego Łaski wymagają, do czego Muzy inspirują
to jednocześnie nasza radość i obowiązek zapłaty.

Szczegóły

Data:
4 października
Czas:
19:30
Koszt:
wstęp wolny
Wydarzenie Kategoria:

Miejsce

Bazylika Kolegiacka św. Mikołaja Bpa
ul Kościelna 1
Grudziądz,

Organizator

CK Teatr w Grudziądzu
Telefon:
56 46 234 76
Email:
ewelina@teatr.grudziadz.pl
Strona internetowa:
www.teatr.grudziadz.pl

KOMUNIKAT

Szanowni Widzowie,

W celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa widzów, artystów oraz pracowników obsługi, wstęp na organizowane przez nas wydarzenia wiąże się z reżimem sanitarnym w warunkach epidemiologicznych. Dlatego informujemy, iż konieczne podczas nich będzie zmierzenie temperatury oraz podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia wraz z podstawowymi danymi kontaktowymi.

 Czytaj regulamin