Grudziądz FOTO 2017

XX edycja konkursu Grudziądz Foto 2017 – rozstrzygnięta. W tym roku swoje prace zgłosiło 37 uczestników, w tym 18 debiutantów. W sumie do konkursu napłynęło 376 prac. Wszystkie nadesłane prace zostały zakwalifikowane do konkursu, a jurorzy spośród nadesłanych zdjęć wybrali najlepsze, nagradzając autorów w następujących kategoriach:

Grand Prix – Łukasz Gorczyński

  • fotografia reportażowa – Wojciech Łączkowski,
  • fotografia artystyczna – Mariusz Nasieniewski,
  • najlepszy debiut – Bartosz Błędowski,
  • fotografia wykonana telefonem komórkowym – Michał Krykant,

Wyróżnienia:

Wyróżnienie specjalne:

Arkadiusz Kikulski,

w kat. fotografia artystyczna:
Mateusz Cywiński,
w kat. fotografia reportażowa:
Justyna Matczak-Kubasiewicz, Mariusz Nasieniewski,
w kat. najlepszy debiut:

Zuzanna Zamyślewska, Mateusz Malewski,
w kat. fotografia wykonana telefonem komórkowym:

Wojciech Chrościński, Stefan Kędzierski,

 

patronat2-page-001 (2)

 

Jury obradowało w składzie: Piotr Litwic (fotografik, fotosista na planach filmowych), Piotr Sawistowski (fotografik, Magazyn Qltura), Maciej Kastner (fotografik, członek ZPAF), Piotr Bilski (fotoreporter Gazety Pomorskiej), Gerard Szukay (fotoreporter Grudziądzkich Nowości), Sławomir Krajewski (laureat Grand Prix 2014).

Centrum Kultury Teatr już po raz XX zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w konkursie Grudziądz Foto 2017. Prace przyjmowane będą do 4 maja w pracowni plastycznej CK Teatr. Zdjęcia tematycznie muszą dotyczyć Grudziądza w 2016 roku.

 Grudziądz Foto jest konkursem z wieloletnią tradycją, dotyczącym życia miasta i wydarzeń, które miały miejsce w minionym roku. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący (profesjonalni i nieprofesjonalni), którzy nadeślą prace. Zdjęcia oceniane będą w czterech kategoriach:

  • fotografia reportażowa
  • fotografia artystyczna
  • najlepszy debiut
  • fotografia wykonana telefonem komórkowym

Do konkursu nadsyłać można prace zarówno czarno-białe jak i kolorowe, nie prezentowane wcześniej w innych konkursach. Obowiązujący format nadsyłanych fotografii to 20 x 30 cm. Prace w innym formacie nie będą oceniane przez jurorów. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac, nie więcej jednak niż 20 sztuk. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić GODŁO (symbol, znak graficzny), krótki opis rejestrowanego zdarzenia, miejsca oraz informację czy autor brał udział we wcześniejszych edycjach konkursu. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem powinny znajdować się: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, której otwarcie i zarazem rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na dzień 14 czerwca w Galerii Akcentu  podczas Dni Grudziądza.

Główną nagrodą będzie Grand Prix (1500zł), nie zabraknie też nagród rzeczowych.

Szczegółowy regulamin konkursu:

Regulamin Grudziądz Foto 2017

Załącznik 2

Załącznik 3

SPONSORZ3-page-001 (2)