Grudziądz FOTO 2018

Centrum Kultury Teatr już po raz kolejny zaprasza wszystkich fotografujących do udziału w konkursie Grudziądz Foto 2018. Prace przyjmowane będą do 4 maja w pracowni plastycznej CK Teatr. Zdjęcia tematycznie muszą dotyczyć Grudziądza w 2017 roku.

 Grudziądz Foto jest konkursem z wieloletnią tradycją, dotyczącym życia miasta i wydarzeń, które miały miejsce w minionym roku. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy fotografujący (profesjonalni i nieprofesjonalni), którzy nadeślą prace. Zdjęcia oceniane będą w czterech kategoriach:

  • fotografia reportażowa
  • fotografia artystyczna
  • najlepszy debiut
  • fotografia wykonana telefonem komórkowym

Do konkursu nadsyłać można prace zarówno czarno-białe jak i kolorowe, nie prezentowane wcześniej w innych konkursach. Obowiązujący format nadsyłanych fotografii to 20 x 30 cm. Prace w innym formacie nie będą oceniane przez jurorów. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac, nie więcej jednak niż 20 sztuk. Na odwrocie każdego zdjęcia należy umieścić GODŁO (symbol, znak graficzny), krótki opis rejestrowanego zdarzenia, miejsca oraz informację czy autor brał udział we wcześniejszych edycjach konkursu. W zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem powinny znajdować się: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy lub adres e-mail.

Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej, której otwarcie i zarazem rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na dzień 14 czerwca w Galerii Akcentu  podczas Dni Grudziądza.

Główną nagrodą będzie Grand Prix (1500zł), nie zabraknie też nagród rzeczowych.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie:

Regulamin Grudziądz FOTO 2018

afisz-page-001 (3)