„Karol”

 

Czas trwania spektaklu:
60 minut (bez przerw)
Ilość aktorów:
4
Obsługa techniczna:
3+kierowca
Nagłośnienie:
minidisc

„Karol” jest jedną z pierwszych sztuk klasyka współczesnego dramatu – Sławomira Mrożka. W jego utworach wnikliwa obserwacja, czuła na kłamstwo i niedomówienie, łączy się ze swoistą logiką myślenia i działania oraz wieloznaczną metaforyką i ogromnie pojemnym językiem. Komizm i fantastyka motywów fabularnych to u Mrożka parawany przesłaniające okrutną prawdę o świecie – więzieniu. Spektakl w reżyserii Zbigniewa Kulwickiego to zabawny obraz spotkania doktora medycyny z niezrównoważonym dziadkiem, który z zapałem poluje na niejakiego „Karola”. Dziadkowi towarzyszy jego gruboskórny wnuczek. Staruszek nie rozstaje się z dubeltówką i wciąż szuka, co czyni go postacią niezwykle zabawną. Dziadek niedowidzi i aby mógł dostrzec wroga potrzebne mu są okulary. Okulista początkowo wzbrania się przed zapewnieniem okularów człowiekowi wedle niego niebezpiecznemu. Jednak skutecznie zastraszany przez niespodziewanych gości stopniowo odsłania swą tchórzliwą i oportunistyczną naturę. Chcąc pozbyć się niewygodnych pacjentów stosuje różnorodne chwyty, które jednak zamiast prowadzić do pozbycia się gości, sprawiają, że staje się kolaborantem, naganiaczem „Karolów”. Spektakl stanowi studium mechanizmów, prowadzących do zniewolenia i ukazuje podłoże, z jakiego wyrastają. Stanowi je pseudomoralność i rozpad wartości. To także spotkanie „kultury” z „naturą”. Jednak „kultura” w tym spektaklu tym różni się od „natury”, że posiada w swym orężu puste intelektualne formułki.